Vilkår for bruk

Vilkår og betingelser

Med Gamazing har du muligheten til å spille ubegrensede mengder med spill på den eksklusive portalen. Alle spill i portalen kan spilles hvor som helst og når som helst, det være seg om du spiller på nettbrett, bærbar PC, stasjonær PC eller mobiltelefonen din. Når du har abonnert på tjenesten kan du bruke mobilnummeret ditt til å logge på portalen fra hvor som helst. Bare gå til https://pl.no.gamazing.co/?GO=LOGIN_FORM&m=&cpID= og skriv inn mobilnummeret du brukte når du registrerte deg. Ved å registrere deg for denne tjenesten med telefonnummeret, og ved å bekrefte med en PIN-kode på nettsiden, erkjenner du at du abonnerer på vår tjeneste. Alt innhold er underlagt vilkår og betingelser. Du blir belastet 200,00 KR per måned . Transportør og datakostnader gjelder. Du kan når som helst stoppe denne tjenesten ved å sende en tekstmelding med STOP, til kortkode 2098 . Du må være eier av denne enheten og være minst atten år gammel eller ha tillatelse fra foreldre eller foresatte. For hjelp ring:+ 4721939712. Gamazing er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av noen av de listede produktene eller forhandlerne. Varemerker, servicemerker, logoer (inkludert, uten begrensning, individuelle navn på produkter og forhandlere) tilhører deres respektive eiere.

1. Bruksmuligheter
1.1 De generelle vilkårene som er angitt nedenfor ("Vilkår og betingelser") gjelder og er en del av alle tilbud og transaksjoner under (digitale) tjenester som tilbys (online) av Gamazing via nettverket til en hvilken som helst mobilkommunikasjonsleverandør ("Leverandør") som sluttbrukeren har et abonnement ("Mobilabonnement") eller en forhåndsbetalt avtale med, uavhengig av om disse tjenestene er nærmere beskrevet i disse vilkårene og betingelsene. De (digitale) tjenestene som tilbys (online) av Gamazing inkluderer spill eller lignende tjenester som kan spilles ubegrenset på https://pl.no.gamazing.co/ (“ Gamazing Services”) som leveres via leverandørenes nettverk ved hjelp av tekstmeldinger (“SMS”), General Packet Radio Services (“GPRS”), tredje generasjonstjenester (“3G”), WAP eller på andre måter. 1.2 Ingen avvik fra disse vilkårene og betingelsene skal gjelde med unntak av skriftlig forhåndsuttrykkelig samtykke fra Gamazing for den spesifikke avtalen. 3. Levering av Gamazings tjenester
2.1 Sluttbrukeren ber om Gamazing- tjenesten (e) fra Gamazing . Disse vil bli levert av Gamazing og nettverket til leverandøren til sluttbrukeren. 4. Vilkår og betingelser
3.1 Ved sending av det angitte nøkkelordet til den dedikerte kortkoden, vil abonnenten motta en bekreftelsesmelding som bekreftelse på vellykket registrering for denne tjenesten. Deretter vil abonnenten motta to wap-push-meldinger som inneholder innhold eller en lenke til spillportalen. 3.2 Dette er et løpende abonnement, abonnenten vil fortsette å være en registrert abonnent til han/hun melder seg ut. 3.3 Abonnenten må være minst 18 år gammel. Hvis du ikke er den som er ansvarlig for å betale mobilregningen eller er under 18 år, må du få tillatelse fra betaleren til mobilregningen, foreldre, verger, arbeidsgiver før du abonnerer eller deltar i tjenesten. Ved å abonnere eller delta i tjenesten, antar Gamazing at abonnenten har oppnådd nødvendig tillatelse, samtykke eller godkjenning fra betaler for mobilregningen, vergen eller foreldrene. 3.4 Kostnadene for bruk av Gamazing- tjenesten er nevnt på dette nettstedet under “ Ansvarsfraskrivelse ” 3. 5 En abonnent kan melde seg av ved å sende en stoppmelding til kortkoden (SMS STOPP til 2098 ). For mer detaljer, vennligst sjekk FAQ på nettstedet. En annen måte å avslutte abonnementet er å kontakte kundeservicen vår, via telefon eller e-post. Nevn alltid mobiltelefonnummeret. Kontaktdataene kan du finne på nettstedet i "Kontakt". 5. Priser
5.1 Tilbud eller uttalelser nevnt i reklame eller på gamazing.co/no/ (“Nettsted”) er uten engasjement, med mindre det uttrykkelig er oppgitt skriftlig på annen måte. 5.2 Før abonnementet starter, vil abonnenten motta en gratis melding med en kort beskrivelse av tjenesten og kostnadene for hver melding. Deretter kan kostnader belastes for hver melding mottatt eller sendt, avhengig av type melding eller faktureringsmetode. For alle meldinger som er sendt og mottatt kan standardkostnadene gjelde for sending av tekstmeldinger, som angitt av operatøren. Satsene og faktureringsmetoden for bruk av tjenesten i et spesifikt land finner du under vår FAQ. Abonnenten vil betale for hver melding mottatt, og noen ganger tilleggskostnader for hver sendt melding. Videre kan et en-gangs abonnementsgebyr være aktuelt. Prisene for bruk av tjenesten finner du på dette nettstedet under "produkter og premier". 5.3 På dette nettstedet vil abonnenten finne kostnadene for de tilbudte abonnementene. Når det gjelder et vanlig abonnement, debiteres gebyrene på abonnentens konto av leverandøren; i tilfelle kunden har et forhåndsbetalt abonnement, blir kostnadene trukket fra abonnentens kredittsaldo. Abonnenten gir herved uttrykkelig fullmakt til å belaste kontoen, og forplikter seg til å betale i sin helhet for kostnadene som påløper som et resultat av abonnementet på Gamazing- tjenesten. Ved gjensidig samtykke er det videre mulig å ordne betaling av kostnadene med alternative midler (for eksempel kredittkort). 5.4 Gamazing har til enhver tid rett til å endre alle kostnader etter forutgående kunngjøring på nettstedet. Eksisterende abonnenter vil motta en kunngjøring på SMS to uker i forveien før prisendringen. Endringer skal anses som akseptert hvis abonnenten fortsetter å bruke eller abonnerer på Gamazing- tjenester etter datoen da prisendringen skal implementeres. 6. Avslutning av tjenesten
6.1 Oppsigelse av Gamazing- tjenesten kan kun skje som angitt på nettstedet.6.2 Gamazing- tjenesten anses som avsluttet utelukkende når abonnenten har mottatt en bekreftelsesmelding om oppsigelse via SMS. Bekreftelsesmeldingen for avslutning skal medføre et gebyr som ikke er større enn de faktiske kostnadene for meldingen. Gamazing kan øyeblikkelig avslutte alle Gamazing- tjenester til abonnenten hvis (a) abonnenten ikke betaler kostnadene innen den perioden som er angitt i abonnentens mobiltelefonabonnement hos leverandøren, eller (b) Gamazing (i) har grunn til å tro at abonnenten handler eller har handlet i strid med disse vilkårene eller spillvilkårene eller (ii) er eksplisitt bedt av operatøren om å gjøre det eller (c) enhver lov, forskrift, direktiv eller statlige tiltak gjør hele eller deler av Gamazing tjenesten er ulovlig eller upraktisk; eller (d) abonnentbruken av Gamazing- tjenesten svekker eller truer med å skade integriteten eller funksjonaliteten til Gamazing- nettverket på noen måte. 6.3 Gamazing påtar seg intet ansvar overfor abonnenten og / eller tredjepart som følge av oppsigelse eller kansellering av Gamazingtjenesten (e). 7. Immaterialrettigheter
7.1 Du er klar over og samtykker i at innholdet og programvaren som brukes i forbindelse med tjenesten, heretter kalt programvaren, inneholder konfidensiell informasjon som er beskyttet av gyldige og gjeldende immaterielle rettigheter. Med mindre annet er angitt her, er alle rettigheter, eiendeler og interesser i og til åndsverk, eiendomsrettigheter eller andre rettigheter relatert til immateriell eiendom som brukes, utviklet, innfattende, fremstilt i eller praktisert i forbindelse med noen av tjenestene ("Intellektuelle eiendomsrettigheter") eies av Leverandøren er eller dets lisensgivere, og du samtykker i å ikke gjøre noe krav om interesse i eller eierskap til slike immaterielle rettigheter. Du erkjenner at ingen rettigheter til immaterielle rettigheter overføres til deg, og at du ikke skaffer deg noen rettigheter, bevisst eller underforstått, i tjenesten, annet enn rettighetene som uttrykkelig er gitt i disse vilkårene. "Immaterielle rettigheter" betyr alle rettigheter i henhold til patentrett, opphavsrettslovgivning, handelshemmelighetslov, varemerkerett og alle andre eiendomsrettigheter , og alle applikasjoner, fornyelser, utvidelser og restaureringer derav, nå eller heretter i kraft og effekt over hele verden. Du erkjenner at alle merker som vises i programvaren og nettstedene tilhører leverandøren, eller de respektive eierne av slike merker, og er beskyttet av nasjonale og internasjonale varemerke- og copyright-lover. All bruk av merkene som vises i programvaren og nettstedene uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra leverandøren eller eieren av merket er strengt forbudt. ' Gamazing ' er et varemerke for leverandøren. Videre er du klar over og samtykker i at data i annonser fra annonsører eller sponsorer eller informasjon gitt til deg via tjenesten er underlagt opphavsrett, varemerker, merkenavn, patent eller annen eiendomsrett og lovgivning. Du garanterer at du ikke vil endre, leie, leie ut, lease, låne, selge, distribuere, opprette eller generere innhold eller produkter som delvis eller helt stammer fra Tjenesten eller programvaren, bortsett fra i tilfelle der leverandøren har gitt deg uttrykkelig skriftlig tillatelse til det. Leverandøren gir deg herved, og du aksepterer herved en personlig, begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar og ikke-tildelbar lisens og tillatelse til å installere programvaren for å laste ned innholdet, for å bruke arbeidskoden til programvaren til bruke tjenesten på en utpekt kompatibel mobilenhet utelukkende for din egen personlige ikke-kommersielle bruk og for å bruke programvaren og nettstedene utelukkende i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, så lenge du ikke kopierer, endrer eller endrer programvare, kildekoder eller innhold, reprodusere, modifisere, utføre, overføre, distribuere, selge, videreselge, opprette et avledet produkt eller innhold fra disse, omvendt konstruksjon eller omvendt montering av disse, eller andre forsøk på å finne en kildekode (og heller ikke tillate tredjepart å gjøre det), bruke eller gjøre tilgjengelig programvaren og innholdet, bortsett fra uttrykkelig gitt i disse vilkårene og forutsatt at du ikke selger rettigheter knyttet til innholdet, programvaren og immaterielle rettigheter, koder disse, utstede underkort for disse, besvare de med sikkerhetsrettigheter eller på annen måte overføre dem. Du garanterer at du ikke vil endre innholdet, programvaren og immaterielle rettigheter på noen måte eller bruke endrede versjoner av programvaren og immaterielle rettigheter, inkludert (men ikke begrenset til) for å få uautorisert tilgang til tjenesten. Du garanterer at du bare vil bruke grensesnittet levert av leverandøren for å få tilgang til Tjenesten. Leverandør gir dermed tillatelse til å lage kun en (1) kopi av informasjonen på utstyret du bruker for å få tilgang til tjenesten og til å bruke og vise kopien av den registrerte informasjonen som er laget på dette utstyret til private formål. 8. Ansvarsfraskrivelse
8.1 Leverandøren, dens direktører, ledere, ansatte, underleverandører, representanter og agenter (“tilhendehavende parter”) påtar seg ikke noe ansvar for skader forårsaket av bruk av tjenesten, innholdet, programvaren og nettsteder. Du forstår og aksepterer eksplisitt at: 8.2 Tjenesten, innholdet, programvaren og nettstedene leveres på en "som den er" basis og på en "som tilgjengelig" basis, uten noen som helst garanti. I den utstrekning det er lovlig tillatt, gir de partene som yter eksplisitt fra seg ethvert ansvar, enten det er eksplisitt, underforstått, lovfestet eller på annen måte, i forhold til tjenesten, innholdet, programvaren og nettstedene, inkludert men ikke begrenset til den implisitte garantien av eiendomsretten, salgbarheten, egnetheten til et delvis ikonisk formål og ikke-krenkelse av eiendomsrett; 8.3 De tilhendehavende parter påtar seg ikke noe ansvar i forhold til sikkerhet, pålitelighet, aktualitet og overholdelse av tjenesten, innholdet, programvaren og nettstedene. De tilhendehavende parter garanterer ikke at tjenesten, innholdet, programvaren og nettstedene oppfyller dine forventninger eller at tjenesten, innholdet som leveres, programvaren og nettstedene ikke vil bli avbrutt eller være fri for feil; 8.4 Anbefalinger eller informasjon som du kan motta muntlig, skriftlig eller gjennom våre tjenester, skaper ikke noen garanti som ikke eksplisitt er registrert i gjeldende vilkår og betingelser. Du bør ikke stole på den informasjonen eller på disse anbefalingene; 8.5 Du erkjenner og samtykker i at du laster ned eller bruker tjenesten, innholdet, programvaren og nettstedene på egen vilje og på egen risiko, og at du er den eneste ansvarlige part for skader på datasystemet, mobiltelefonen eller for tap av data som et resultat av nedlasting eller bruk av innholdet, denne programvaren og nettsteder; 9. Ansvarsbegrensning
9.1 Under ingen omstendigheter, inkludert uaktsomhet, vil de tilhendehavende parter være ansvarlige overfor deg eller overfor tredjepart for skade, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte , ytterligere, ekstraordinære, moralske, supplerende, juridiske ansvar eller følgeskader (inkludert skade på grunn av tap av kommersiell inntekt, driftsstans, virksomhetsinformasjon, osv.) Som et resultat av bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke tjenesten, dets innhold, programvare og nettsteder, også i tilfelle den autoriserte representant for leverandøren har blitt informert om muligheten for at skader kan oppstå (inkludert skader påført av tredjepart). I noen land er det forbudt å begrense eller ekskludere ansvar for tilleggsskader eller følgeskader, så den nevnte begrensningen eller ekskluderingen kan ikke gjelde deg. Under ingen omstendigheter vil det totale ansvaret fra de tilhendehavende parter til deg for skader, tap og juridiske krav (som oppstår fra en kontrakt eller fra en ulovlig handling [inkludert uaktsomhet] eller på annen måte) overstige beløpet du betalte for å registrere deg for tjenesten, innholdet, programvaren og nettstedene. 10. Behandling av data
10.1 For å levere Gamazing Services til abonnentene , samler Gamazing og behandler (dvs. samler, lagrer, viser, gir til tredjepart, organiserer og kobler sammen) visse personlige og trafikkdata om abonnentene. 10.2 Gamazing skal behandle informasjon om abonnentene utelukkende som beskrevet i personvernerklæringen, som kan sees og lastes ned fra Nettstedet. Til enhver tid skal Gamazing behandle abonnentinformasjon i full overensstemmelse med gjeldende personvernlover og forskrifter. Som et globalt selskap går Gamazing og dets tilknyttede selskaper i økende grad utover grenser. 10.3 Gamazing forbeholder seg retten til å bruke abonnentens mobiltelefonnummer og e-postadresse til salgsfremmende formål. 11 Juridiske valg
11.1 Bruken av Gamazing Services, avtalen og nettstedet er underlagt lovene i landet der kampanjen finner sted. Gamazings mangel på å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i Vilkårene vil ikke utgjøre et avkall på slike rettigheter eller bestemmelser. Hvis en ny bestemmelse i vilkårene for en kompetent domstol finnes å være ugyldig, er partene likevel enige om at retten bør forsøke å gi partene intensjon som gjenspeiles i bestemmelsene i det fulle omfang loven tillater. og andre bestemmelser i vilkårene og betingelsene er fortsatt i full kraft. 11.2 Eventuelle tvister skal løses for en kompetent domstol i landet der kampanjen finner sted. 12. Avsluttende bestemmelser
12.1 Disse vilkårene er tilgjengelige for visning på za.izeplay.com, og en kopi vil bli gitt gratis ved forespørsel. 12.2 Gamazing forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Endringer skal varsles til abonnenter ved å legges ut på Gamazing- nettstedet. Endringer på denne måten skal anses for å være akseptert hvis abonnenten fortsetter å bruke eller laster ned Gamazing- tjenestene etter en angitt periode der den skal implementeres. 12.3 Gamazing forbeholder seg retten til å erstatte enhver vare med andre erstatninger til lignende verdi uten forhåndsvarsel. 12.4 Ta kontakt med Gamazing: ring oss på +47 21 93 97 12.